METĀLA ATKRITUMU PIEŅEMŠANA UN IZVEŠANA

Iepērkam metāla atkritumus no juridiskām personām. Metāla atkritumu pieņemšana no juridiskām personām notiek saskaņā ar preču pavadzīmi/rēķinu.

Metāllūžņu pieņemšana tiek veikta atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr. 960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.

Ecopoint pieņem gan melnos, gan krāsainos metāla atkritumus, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī lūžņu izvešanu ar savu transportu. Saskaņojot ar klientu, ir iespējama arī specializētu konteineru izvietošana pie klienta uzņēmuma telpām.

Metāla atkritumu vērtība ir atkarīga no to daudzuma, kvalitātes un pieņemšanas brīdī spēkā esošās metāllūžņu iepirkuma cenas. Metāla atkritumu svēršanu veic kvalificēts personāls uz sertificētiem svariem. Metāla atkritumu pieņēmējs pieņemšanas brīdī veic metāla atkritumu kvalitātes un nemetāla piejaukuma apjoma vizuālu novērtējumu.


Ja sakrājies lielāks daudzums metāla atkritumu, kuru pašu spēkiem nav iespējas izvest, sazinieties ar mums – vienosimies par lūžņu izvešanu abpusēji ērtā laikā.

 

LAI PIETEIKTU UZKRĀTO MATERIĀLU IZVEŠANU VAI JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ, LŪDZAM SAZINĀTIES AR MUMS:  22309483 VAI martins@ecopoint.lv

Metāla atkritumu pieņemšana un izvešana
Metāla atkritumu pieņemšana un izvešana


SIA "Ti-Ci" / Reģistrācijas nr. 48503005235 / Adrese: Tirgus laukums 6, Dobele, Latvija, LV-3701   

Tālrunis: 22309483 / E-pasts:  martins@ecopoint.lv 

 .